Karta pobytu

Karta pobytu Karlino

Prasóweczki

W współczesnym etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane danie na pobyt czasowy stanowi samotnym spośród niezwykle rozpowszechnionych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla pracowników z zagranicy, składanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi wyjątkowo wiele, jednakże najczęstszym warunkiem jest rozpoczęcie pracy, co liczy większość składanych wniosków. Należy jednakże mieć, iż uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy jest procesem dość długim i dość skomplikowanym, bowiem wymaga dużej części formalności.

Karta pobytu Cedynia

Karta pobytu jak załatwić?

Karta pobytu- co toż stanowi?

Karta pobytu, jest wówczas fakt, który zjadany jest poprzez Wojewodę cudzoziemcowi we normalnym Urzędzie Wojewódzkim, w jakim odpowiednio wcześniej uzyskał danie na pobyt czasowy w Polsce. Warto zaznaczyć, iż karta pobytu stanowi wyjątkowo istotnym dokumentem, bowiem wynosi on potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas całego życia pobytu na miejscem Polski. Wielką zaletą karty pobytu istnieje też fakt, iż dokument daje podstawa do częstego przekraczania granicy, jest więc dużo ciekawe wyjście, dlatego w ostatnim fakcie nie jest wskazana viza. Należy mieć, iż gdy cudzoziemiec odbierze danie na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi odebrać osobiście!

Na jak długo robiona jest strona pobytu?

Wiele kobiet zadaje sobie pytanie jak osiągnąć kartę pobytu? Skoro jest owo proces zestawiony z niewiele etapów, karta pobytu robiona jest cudzoziemcom nawet na czas trzech lat pobytu na miejscem Polski. Jeśli należy o termin składania wniosków, przypomina to następująco:

zależnie od rodzaju pozwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa pogląd na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do lekturze, może to nastąpić najpóźniej w minionym dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek prezentowany jest do Wojewody właściwego
podczas składania wniosku cudzoziemiec jest przymuszony do złożenia odcisków linii papilarnych
obowiązkiem istnieje i przedłożyć ważny dowód osobisty

Warto dodać, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, i karta pobytu wizę, pozwolenie na pobyt czasowy podawane istnieje na stan z trzech miesięcy do trzech lat, jednak wszystek z cudzoziemców jest możliwość ponownego ubiegania się o inne zezwolenia. Należy dodatkowo mieć, iż samo uzyskanie dania jest dosyć długotrwałe, ponieważ ma kilka miesięcy. Niezwykle cenną sytuacją jest fakt, iż jeśli cudzoziemiec przebywa na miejscem Polski na zasadzie innych dokumentów i zmienia pracodawcę, to w niniejszej spraw nie może legalnie pracować! Karta pobytu Cedynia

Dokumenty niezbędne do osiągnięcia karty pobytu
Karta pobytu Cedynia

Dokumentów, jakie są potrzebne, by uzyskać kartę pobytu jest niewątpliwie wielu, aczkolwiek najważniejszy jest sprawa jasna wniosek, ponieważ stanowi on zasadą do ubiegania się o pozwolenie na pobyt czasowy. Do sądu cudzoziemiec musi załączyć:

cztery to zdjęcia
uzyskanie wcześniej danie na produkcję
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
zgodę na okres odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o nieistnieniu z podatkami
potwierdzenie zameldowania oraz dokonania opłaty administracyjnej w kwocie 50 złotych

Wydanie i wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu może wystąpić w pozycji gdy: nastąpiła wymiana danych pomieszczonych w obecnej karcie pobytu, nastąpiła duża zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu dodatkowo nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja, a zarówno w wypadku utraty karty bądź jej uszkodzenia. Natomiast wniosek o wydanie karty pobytu zwraca się w wypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:

spędza w Polsce w sensie związania z grupą, warto zaznaczyć, iż taka okoliczność jest możliwa dopiero wtedy, gdy Wojewoda wyda decyzję w myśli udzielenia pozwolenia na pobyt czasowy
jest krótkim członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej umowę na pobyt czasowy ze względów humanitarnych

Należy mieć, iż w wypadku wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej pozwolenia na pobyt trwały i kolejne karty pobytu tracą ważność! Karta pobytu Cedynia

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments